LMFAO là gì? Ý nghĩa của từ lmfao - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

LMFAO là gì? Ý nghĩa của từ lmfao

LMFAO là gì ?

LMFAO là “Laughing My F**king Ass Off” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LMFAO

LMFAO có nghĩa “Laughing My F**king Ass Off”, dịch sang tiếng Việt là “Cười rớt mông”.

LMFAO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LMFAO là “Laughing My F**king Ass Off”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LMFAO:
+ MLP: My Little Pony (Chú ngựa bé nhỏ của tôi).
+ OTD: Off the derech.
+ PIDOOMA: Pulled It Directly Out Of My Ass (Trực tiếp kéo nó ra khỏi mông của tôi).
+ AICMFP: And I Claim My Five Pounds (Và tôi yêu cầu năm bảng của tôi).
+ LMB: Lick My Balls (Liếm bóng của tôi).
+ ROFLOL: Rolling On the Floor Laughing Out Loud (Lăn trên sàn cười to).
+ FOAD: F*ck Off And Die (Mẹ kiếp và chết).
...

Post Top Ad