SAAMI là gì? Ý nghĩa của từ saami - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

SAAMI là gì? Ý nghĩa của từ saami

SAAMI là gì ?

SAAMI là “Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SAAMI

SAAMI có nghĩa “Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện sản xuất vũ khí và đạn dược thể thao”.

SAAMI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SAAMI là “Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SAAMI:
+ WRAIR: Walter Reed Army Institute of Research (Viện nghiên cứu quân đội Walter Reed).
+ NIST: National Institute of Standards and Technology (Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ).
+ NISER: National Institute of Science Education and Research (Viện Nghiên cứu và Giáo dục Khoa học Quốc gia).
+ ISI: Indian Standards Institute (Viện tiêu chuẩn Ấn Độ).
+ INRIA: National Institute for Research in Computer Science and Automation (Viện Nghiên cứu Khoa học Máy tính và Tự động hóa Quốc gia).
+ MIT: Massachusetts Institute of Technology (Viện Công nghệ Massachusetts).
+ CAPES: Combined Arms Planning and Execution System (Hệ thống lập kế hoạch và thực thi vũ khí kết hợp).
...

Post Top Ad