AOC là gì? Ý nghĩa của từ aoc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

AOC là gì? Ý nghĩa của từ aoc

AOC là gì ?

AOC là “Air Operations Centre” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AOC

AOC có nghĩa “Air Operations Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Điều hành Hàng không”.

AOC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AOC là “Air Operations Centre”.

Một số kiểu AOC viết tắt khác:
+ Air Officer Commanding: Chỉ huy sĩ quan không quân.

Gợi ý viết tắt liên quan đến AOC:
+ JOA: Joint Operations Area (Khu vực hoạt động chung).
+ NCO: Noncommissioned Officer (Hạ sĩ quan).
+ CORG: Combat Operations Research Group (Nhóm nghiên cứu hoạt động chiến đấu).
+ DACT: Dissimilar Air Combat Training (Huấn luyện Không chiến Khác nhau).
+ AAFC: U.S. Army Air Corps Ferrying Command (Bộ Tư lệnh Phà của Quân đội Không quân Hoa Kỳ).
...

Post Top Ad