AT là gì? Ý nghĩa của từ at - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

AT là gì? Ý nghĩa của từ at

AT là gì ?

AT là “Advanced Technology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AT

AT có nghĩa “Advanced Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ tiên tiến”.

AT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AT là “Advanced Technology”.

Một số kiểu AT viết tắt khác:
+ Astatine.
+ Attotesla.
+ Anti-Tank: Chống tăng.
+ Ashmore and Cartier Islands: Quần đảo Ashmore và Cartier.
+ Austria: Áo.

Gợi ý viết tắt liên quan đến AT:
+ MHL: Marshall Islands (Quần đảo Marshall).
+ PUS: United States Miscellaneous Pacific Islands (Các đảo Thái Bình Dương khác của Hoa Kỳ).
+ PCI: U.S. Pacific Islands Trust Territory (Lãnh thổ Ủy thác Quần đảo Thái Bình Dương của Hoa Kỳ).
+ FSTC: Foreign Science Technology Center (Trung tâm Khoa học Công nghệ Nước ngoài).
+ KITECH: Korean Institute of Industrial Technology (Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc).
...

Post Top Ad