GTB là gì? Ý nghĩa của từ gtb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

GTB là gì? Ý nghĩa của từ gtb

GTB là gì ?

GTB là “Get To Bed” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GTB

GTB có nghĩa “Get To Bed”, dịch sang tiếng Việt là “Đi ngủ”.

GTB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GTB là “Get To Bed”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GTB:
+ AVTB: Armoured Vehicle Test Bed (Giường thử xe bọc thép).
+ WYSIWYG: What You See Is What You Get (Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được).
+ GOWI: Get On With It (Bắt đầu với nó).
+ GTFO: Get The F*ck Out! (Nhận ra!).
+ GYD: Guyana dollar (Đô la Guyana).
+ TBBPA: TetraBromoBisPhenol-A.
+ BFF: Best Friends Forever (Bạn tốt mãi mãi).
...

Post Top Ad