GLINT là gì? Ý nghĩa của từ glint - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

GLINT là gì? Ý nghĩa của từ glint

GLINT là gì ?

GLINT là “Gallium-arsenide Laser Illuminator for Night TV” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GLINT

GLINT có nghĩa “Gallium-arsenide Laser Illuminator for Night TV”, dịch sang tiếng Việt là “Đèn chiếu sáng bằng laze gallium-arsenide cho TV ban đêm”.

GLINT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GLINT là “Gallium-arsenide Laser Illuminator for Night TV”.

Một số kiểu GLINT viết tắt khác:
+ Gated Laser Illuminator for Narrow Television: Đèn chiếu sáng Laser có Gated cho Ti vi hẹp.
+ Gated Laser Intensifier.
+ Gospel Literature International: Quốc tế Văn học Phúc âm.
+ Graphical Linux Installation Tool: Công cụ cài đặt Linux đồ họa.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GLINT:
+ CCITT: Consultative Committee for International Telephony and Telegraphy (Ủy ban Tư vấn về Điện thoại và Điện báo Quốc tế).
+ GUI: Graphical user interface (Giao diện đồ họa người dùng).
+ ITU: International Telecommunication Union (Liên minh Viễn thông Quốc tế).
+ FIU: Florida International University (Đại học quốc tế Florida).
+ OARSI: Osteoarthritis Research Society International (Hiệp hội nghiên cứu xương khớp quốc tế).
...

Post Top Ad