ATG là gì? Ý nghĩa của từ atg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

ATG là gì? Ý nghĩa của từ atg

ATG là gì ?

ATG là “Antigua and Barbuda” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ATG

ATG có nghĩa “Antigua and Barbuda”, dịch sang tiếng Việt là “Antigua và Barbuda”.

ATG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ATG là “Antigua and Barbuda”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ATG:
+ AC: Antigua and Barbuda (Antigua và Barbuda).
+ AJP: Allied Joint Publication (Xuất bản chung của Đồng minh).
+ ACB: Asociación de Clubes de Baloncesto.
+ TEAM: Together everyone achieves more (Cùng nhau mọi người đạt được nhiều hơn).
+ TAADCOORD: Theatre Army Air Defence Co-ordinator (Nhà hát Điều phối viên Quân chủng Phòng không).
+ GEL: Personal lubricant (Dầu nhờn cá nhân).
+ G8: Assistant Chief-of-Staff, Finance (Trợ lý Tổng Tham mưu trưởng Tài chính).
...

Post Top Ad