IRM là gì? Ý nghĩa của từ irm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

IRM là gì? Ý nghĩa của từ irm

IRM là gì ?

IRM là “Information Risk Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IRM

IRM có nghĩa “Information Risk Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý rủi ro thông tin”.

IRM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IRM là “Information Risk Management”.

Một số kiểu IRM viết tắt khác:
+ Illinois Railway Museum: Bảo tàng Đường sắt Illinois.
+ Inzhenernaya Razvedyvatelnaya Mashina.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IRM:
+ INCITS: InterNational Committee for Information Technology Standards (Ủy ban Quốc gia về Tiêu chuẩn Công nghệ Thông tin).
+ EOSDIS: Earth Observation Satellite Data and Information System (Hệ thống thông tin và dữ liệu vệ tinh quan sát trái đất).
+ AIRS: Aerometric Information Retrieval System (Hệ thống thu thập thông tin khí quyển).
+ OPSI: UK Office of Public Sector Information (Văn phòng Thông tin Khu vực Công của Vương quốc Anh).
+ DMI: Desktop Management Interface (Giao diện quản lý máy tính để bàn).
...

Post Top Ad