TUNS là gì? Ý nghĩa của từ tuns - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

TUNS là gì? Ý nghĩa của từ tuns

TUNS là gì ?

TUNS là “Technical University of Nova Scotia” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TUNS

TUNS có nghĩa “Technical University of Nova Scotia”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Kỹ thuật Nova Scotia”.

TUNS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TUNS là “Technical University of Nova Scotia”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TUNS:
+ RTCA: Radio Technical Commission for Aeronautics (Ủy ban kỹ thuật vô tuyến hàng không).
+ FIU: Florida International University (Đại học quốc tế Florida).
+ UAH: University of Alabama in Huntsville (Đại học Alabama ở Huntsville).
+ USNZ: University Sport New Zealand (Đại học Thể thao New Zealand).
+ USC: University of South Carolina (Đại học Nam Carolina).
+ TALES: Technical Advice and Lexicon for Enabling Simulation (Tư vấn kỹ thuật và từ vựng để kích hoạt mô phỏng).
+ UMC: University of Missouri-Columbia (Đại học Missouri-Columbia).
...

Post Top Ad