VFD là gì? Ý nghĩa của từ vfd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

VFD là gì? Ý nghĩa của từ vfd

VFD là gì ?

VFD là “Vacuum fluorescent display” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VFD

VFD có nghĩa “Vacuum fluorescent display”, dịch sang tiếng Việt là “Màn hình huỳnh quang chân không”.

VFD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VFD là “Vacuum fluorescent display”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VFD:
+ HUD: Head-Up Display (Màn hình hiển thị Head-Up).
+ GSD: Graphical Situation Display (Hiển thị tình huống đồ họa).
+ LCD: Liquid Crystal Display (Màn hình tinh thể lỏng).
+ VIDS: Visual Information Display System (Hệ thống hiển thị thông tin trực quan).
+ SAD: Situational Awareness Display (Hiển thị Nhận thức Tình huống).
...

Post Top Ad