B[A]P là gì? Ý nghĩa của từ b[a]p - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

B[A]P là gì? Ý nghĩa của từ b[a]p

B[A]P là gì ?

B[A]P là “Benzo[a]pyrene” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ B[A]P

B[A]P có nghĩa “Benzo[a]pyrene”.

B[A]P là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng B[A]P là “Benzo[a]pyrene”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến B[A]P:
+ BBD: Barbadian dollar (Đô la Barbadian).
+ BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (Chất lỏng sôi Nổ hơi nổ).
+ AFWA: Air Force Weather Agency (Cơ quan Thời tiết Không quân).
+ AFD: Agence française de développement.
+ PEO: PolyEthylene Oxide (Polyethylene oxide).
+ PFIY: Please Fix it Yourself (Hãy tự sửa chữa).
...

Post Top Ad