BAS là gì? Ý nghĩa của từ bas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

BAS là gì? Ý nghĩa của từ bas

BAS là gì ?

BAS là “Battalion Aid Station” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BAS

BAS có nghĩa “Battalion Aid Station”, dịch sang tiếng Việt là “Trạm cấp cứu Tiểu đoàn”.

BAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BAS là “Battalion Aid Station”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BAS:
+ ISS: International Space Station (Trạm không gian quốc tế).
+ CLEMARS: California Law Enforcement Mutual Aid Radio System (Hệ thống phát thanh viện trợ lẫn nhau của cơ quan thực thi pháp luật California).
+ SMDR: Station Message Detail Recording (Ghi chi tiết tin nhắn đài).
+ AGS: Alaska Ground Station (Trạm mặt đất Alaska).
+ FSB: Forward Support Battalion (Tiểu đoàn yểm trợ tiền phương).
+ RWS: Remote Weapon Station (Trạm vũ khí từ xa).
+ FSS: Fire Support Station (Trạm hỗ trợ chữa cháy).
...

Post Top Ad