FMSF là gì? Ý nghĩa của từ fmsf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

FMSF là gì? Ý nghĩa của từ fmsf

FMSF là gì ?

FMSF là “False Memory Syndrome Foundation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FMSF

FMSF có nghĩa “False Memory Syndrome Foundation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Hội chứng Trí nhớ Sai”.

FMSF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FMSF là “False Memory Syndrome Foundation”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FMSF:
+ EFF: Electronic Frontier Foundation (Tổ chức biên giới điện tử).
+ HKS: HyperKinetic Syndrome (Hội chứng HyperKinetic).
+ SRAM: Shadow Random Access Memory (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên Shadow).
+ CFAR: Constant False Alarm Rate (Tỷ lệ cảnh báo sai liên tục).
+ CFS: Chronic Fatigue Syndrome (Hội chứng mệt mỏi mãn tính).
+ ME: Memory Effect (Hiệu ứng bộ nhớ).
+ ACTF: Australian Children's Television Foundation (Tổ chức Truyền hình Trẻ em Úc).
...

Post Top Ad