YG là gì? Ý nghĩa của từ yg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

YG là gì? Ý nghĩa của từ yg

YG là gì ?

YG là “Yottagram” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YG

YG có nghĩa “Yottagram”.

YG là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng YG là “Yottagram”.

Một số kiểu YG viết tắt khác:
+ Yoctogram: yg.

Gợi ý viết tắt liên quan đến YG:
+ YYK: Yeah you know (Vâng bạn biết đấy).
+ YW: Yoctowatt (yW).
+ GSM: General Service Medal (Huân chương Phục vụ chung).
+ GGK: Good God Karma (Chúa tốt Karma).
...

Post Top Ad