VCNO là gì? Ý nghĩa của từ vcno - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

VCNO là gì? Ý nghĩa của từ vcno

VCNO là gì ?

VCNO là “Vice Chief of Naval Operations” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VCNO

VCNO có nghĩa “Vice Chief of Naval Operations”, dịch sang tiếng Việt là “Phó chỉ huy hoạt động hải quân”.

VCNO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VCNO là “Vice Chief of Naval Operations”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VCNO:
+ NAVEUR: Naval Forces U.S. European Command (Lực lượng Hải quân Bộ Tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ).
+ NEO: Non-combatant Evacuation Operations (Hoạt động sơ tán không chiến đấu).
+ CMOC: Civil-Military Operations Centre (Trung tâm Điều hành Quân sự-Dân sự).
+ OOTW: Operations Other Than War (Các hoạt động khác ngoài chiến tranh).
+ CJO: Chief of Joint Operations (Giám đốc điều hành chung).
+ G3: Assistant Chief-of-Staff, Operations and Plans (Trợ lý Tổng tham mưu trưởng, Hoạt động và Kế hoạch).
...

Post Top Ad