EROS là gì? Ý nghĩa của từ eros - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

EROS là gì? Ý nghĩa của từ eros

EROS là gì ?

EROS là “Earth Resources Observation System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EROS

EROS có nghĩa “Earth Resources Observation System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quan sát tài nguyên trái đất”.

EROS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EROS là “Earth Resources Observation System”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến EROS:
+ AFIS: Automated Fingerprint Identification System (Hệ thống nhận dạng vân tay tự động).
+ CTIS: Central Tire Inflation System (Hệ thống lạm phát lốp xe trung tâm).
+ FITS: Flexible Image Transport System (Hệ thống truyền tải hình ảnh linh hoạt).
+ CARB: California Air Resources Board (Ban Tài nguyên Không khí California).
+ MITS: Muncie Indiana Transit System (Hệ thống chuyển tuyến Muncie Indiana).
+ NRDC: Natural Resources Defense Council (Hội đồng Quốc phòng Tài nguyên Thiên nhiên).
...

Post Top Ad