KPW là gì? Ý nghĩa của từ kpw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

KPW là gì? Ý nghĩa của từ kpw

KPW là gì ?

KPW là “North Korean won” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KPW

KPW có nghĩa “North Korean won”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng won của Triều Tiên”.

KPW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KPW là “North Korean won”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KPW:
+ NAC: North Atlantic Council (Hội đồng Bắc Đại Tây Dương).
+ IONA: Islands of the North Atlantic (Các đảo ở Bắc Đại Tây Dương).
+ NACC: North Atlantic Cooperation Council (Hội đồng hợp tác Bắc Đại Tây Dương).
+ NNW: North North-West (Bắc Tây Bắc).
+ NORAD: North American Aerospace Defense Command (Bộ chỉ huy Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ).
+ KO: Korean language (Ngôn ngữ Hàn Quốc).
+ NAICS: North American Industry Classification System (Hệ thống phân loại ngành công nghiệp Bắc Mỹ).
...

Post Top Ad