EYD là gì? Ý nghĩa của từ eyd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

EYD là gì? Ý nghĩa của từ eyd

EYD là gì ?

EYD là “Eurovision Young Dancers” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EYD

EYD có nghĩa “Eurovision Young Dancers”, dịch sang tiếng Việt là “Các vũ công trẻ của Eurovision”.

EYD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EYD là “Eurovision Young Dancers”.

Một số kiểu EYD viết tắt khác:
+ Ejaan Yang Disempurnakan.

Gợi ý viết tắt liên quan đến EYD:
+ YPO: Young Presidents' Organization (Tổ chức Tổng thống trẻ).
+ YSA: Young Single Adult (Thanh niên Độc thân).
+ YAP: Young Aspiring Professional (Chuyên gia Khát vọng Trẻ).
+ BYU: Brigham Young University (Đại học Brigham Young).
+ YA: Young Adult (Thanh niên).
...

Post Top Ad