LPG là gì? Ý nghĩa của từ lpg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

LPG là gì? Ý nghĩa của từ lpg

LPG là gì ?

LPG là “Liquefied Petroleum Gas” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LPG

LPG có nghĩa “Liquefied Petroleum Gas”, dịch sang tiếng Việt là “Khí dầu mỏ hóa lỏng”.

LPG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LPG là “Liquefied Petroleum Gas”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LPG:
+ GEMA: Gas and Electricity Markets Authority (Cơ quan Quản lý Thị trường Điện và Khí).
+ HPCL: Hindustan Petroleum Corporation Limited.
+ OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ).
+ PG&E: Pacific Gas & Electric.
+ LNG: Liquefied Natural Gas (Khí tự nhiên hoá lỏng).
...

Post Top Ad