KA là gì? Ý nghĩa của từ ka - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

KA là gì? Ý nghĩa của từ ka

KA là gì ?

KA là “Knowledge Acquisition” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KA

KA có nghĩa “Knowledge Acquisition”, dịch sang tiếng Việt là “Thu nhận kiến thức”.

KA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KA là “Knowledge Acquisition”.

Một số kiểu KA viết tắt khác:
+ Karnataka.
+ Georgian language: Ngôn ngữ Gruzia.
+ Kiloampere.
+ Kamov Design Bureau: Phòng thiết kế Kamov.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KA:
+ BSL: British Sign Language (Ngôn ngữ ký hiệu Anh).
+ ADDIE: Analyze Design Develop Implement and Evaluate (Phân tích thiết kế Phát triển triển khai và đánh giá).
+ SIN: Sinhala language (Ngôn ngữ Sinhala).
+ DISSTAF: DIS Search and Target Acquisition Fidelity experiment (Thử nghiệm độ trung thực của chuyển đổi mục tiêu và tìm kiếm DIS).
+ FUCK: For, Unlawful, Carnal, Knowledge.
...

Post Top Ad