BOFH là gì? Ý nghĩa của từ bofh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

BOFH là gì? Ý nghĩa của từ bofh

BOFH là gì ?

BOFH là “Bastard Operator From Hell” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BOFH

BOFH có nghĩa “Bastard Operator From Hell”, dịch sang tiếng Việt là “Người điều hành khốn nạn từ địa ngục”.

BOFH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BOFH là “Bastard Operator From Hell”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BOFH:
+ HY: Hell Yeah (Địa ngục Yeah).
+ SYSOP: System Operator (Điều hành hệ thống).
+ MVNO: Mobile virtual network operator (Nhà khai thác mạng ảo di động).
+ HOSTAC: Helicopter Operations from Ships Other Than Aircraft Carriers (Hoạt động Trực thăng từ Tàu Không phải Tàu sân bay).
+ MSO: Multiple System Operator (Nhiều nhà điều hành hệ thống).
+ FFB: Frum From Birth.
+ AFK: Away From Keyboard.
...

Post Top Ad