TPS là gì? Ý nghĩa của từ tps - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

TPS là gì? Ý nghĩa của từ tps

TPS là gì ?

TPS là “The Pennington School” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TPS

TPS có nghĩa “The Pennington School”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Pennington”.

TPS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TPS là “The Pennington School”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TPS:
+ MSM: Mount St Mary's School (Trường Mount St Mary).
+ USAAS: United States Army Armor School (Trường Thiết giáp Lục quân Hoa Kỳ).
+ RISD: Rhode Island School of Design (Trường Thiết kế Rhode Island).
+ LSE: London School of Economics (Trường Kinh tế London).
+ HSM: High School Musical (Trường trung học âm nhạc).
+ SBP: U.S. School Breakfast Program (Chương trình Bữa sáng học đường Hoa Kỳ).
+ LSAT: Law School Admission Test (Kỳ thi tuyển sinh trường luật).
+ HSPH: Harvard School of Public Health (Trường Y tế Công cộng Harvard).
...

Post Top Ad