BSS là gì? Ý nghĩa của từ bss - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

BSS là gì? Ý nghĩa của từ bss

BSS là gì ?

BSS là “Boxed Set Syndrome” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BSS

BSS có nghĩa “Boxed Set Syndrome”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chứng đóng hộp”.

BSS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BSS là “Boxed Set Syndrome”.

Một số kiểu BSS viết tắt khác:
+ Block Starting with Symbol: Khối bắt đầu bằng biểu tượng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BSS:
+ OHSS: Ovarian Hyperstimulation Syndrome (Hội chứng quá kích buồng trứng).
+ WRT: With respect to (Đối với).
+ SIDS: Sudden infant death syndrome (Hội chứng trẻ sơ sinh chết đột ngột).
+ MSM: Men who have sex with men (Nam quan hệ với nam).
+ IBS: Irritable Bowel Syndrome (Hội chứng ruột kích thích).
+ DBCS: Double Byte Character Set (Bộ ký tự Double Byte).
...

Post Top Ad