UMBC là gì? Ý nghĩa của từ umbc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

UMBC là gì? Ý nghĩa của từ umbc

UMBC là gì ?

UMBC là “University of Maryland, Baltimore County” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UMBC

UMBC có nghĩa “University of Maryland, Baltimore County”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Maryland, Hạt Baltimore”.

UMBC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UMBC là “University of Maryland, Baltimore County”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UMBC:
+ PFW: Purdue University Fort Wayne (Đại học Purdue Fort Wayne).
+ THSU: Texas Health and Science University (Đại học Khoa học và Sức khỏe Texas).
+ UNABOM: University and airline bomber (Máy bay ném bom của trường đại học và hàng không).
+ UIL: University Interscholastic League.
+ FIU: Florida International University (Đại học quốc tế Florida).
+ SMU: Southern Methodist University (Đại học Southern Methodist).
+ UNLV: University of Nevada, Las Vegas (Đại học Nevada, Las Vegas).
+ CFA: County Fire Authority (Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quận).
...

Post Top Ad