BTN là gì? Ý nghĩa của từ btn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

BTN là gì? Ý nghĩa của từ btn

BTN là gì ?

BTN là “Bhutan” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BTN

BTN có nghĩa “Bhutan”.

BTN là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng BTN là “Bhutan”.

Một số kiểu BTN viết tắt khác:
+ Bhutanese ngultrum: Ngultrum Bhutan.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BTN:
+ BAMC: Brooke Army Medical Center (Trung tâm y tế quân đội Brooke).
+ BDS: Bachelor of Dental Surgery (Cử nhân phẫu thuật nha khoa).
+ TOA: Table Of Authorities (Bảng của các nhà chức trách).
+ TY: Tahitian language (Ngôn ngữ Tahitian).
+ NAS: National Academy of Sciences (Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia).
+ NIH: Not Invented Here (Không được phát minh ở đây).
...

Post Top Ad