LZ là gì? Ý nghĩa của từ lz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

LZ là gì? Ý nghĩa của từ lz

LZ là gì ?

LZ là “Landing Zone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LZ

LZ có nghĩa “Landing Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Khu hạ cánh”.

LZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LZ là “Landing Zone”.

Một số kiểu LZ viết tắt khác:
+ Republic of Bulgaria: Cộng hòa Bulgaria.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LZ:
+ DRA: Democratic Republic of America (Cộng hòa dân chủ mỹ).
+ DMZ: DeMilitarized Zone (Khu phi quân sự).
+ CAF: Central African Republic (Cộng hòa Trung Phi).
+ DOM: Dominican Republic (Cộng hòa Dominica).
...

Post Top Ad