CFLCC là gì? Ý nghĩa của từ cflcc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

CFLCC là gì? Ý nghĩa của từ cflcc

CFLCC là gì ?

CFLCC là “Coalition Forces Land Component Command” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CFLCC

CFLCC có nghĩa “Coalition Forces Land Component Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ tư lệnh thành phần đất liền của lực lượng liên quân”.

CFLCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CFLCC là “Coalition Forces Land Component Command”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CFLCC:
+ USCINCSPACE: United States Commander in Chief, Space Command (Tổng tư lệnh Hoa Kỳ, Bộ Tư lệnh Không gian).
+ PCIE: Peripheral Component Interconnect Express (Thành phần ngoại vi kết nối nhanh).
+ SSDC: U.S. Space and Strategic Defense Command (Bộ chỉ huy Phòng thủ Chiến lược và Không gian Hoa Kỳ).
+ AFSPC: Air Force Space Command (Bộ tư lệnh Lực lượng Không gian).
+ CASS: Command Activated Sonobuoy System (Hệ thống Sonobuoy Kích hoạt Lệnh).
...

Post Top Ad