C2V là gì? Ý nghĩa của từ c2v - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

C2V là gì? Ý nghĩa của từ c2v

C2V là gì ?

C2V là “Command and Control Vehicle” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ C2V

C2V có nghĩa “Command and Control Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe chỉ huy và điều khiển”.

C2V là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng C2V là “Command and Control Vehicle”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến C2V:
+ DICASS: DIrectional Command Activated Sonobuoy System (Hệ thống Sonobuoy kích hoạt lệnh DIrectional).
+ ECU: Engine Control Unit (Bộ điều khiển động cơ).
+ JCL: Job Control Language (Ngôn ngữ kiểm soát công việc).
+ CRP: Control and Reporting Post (Kiểm soát và Báo cáo Đăng).
+ VTEC: Variable valve Timing and Electronic lift Control (Van biến thiên thời gian và điều khiển thang máy điện tử).
+ COCOM: Combatant Command (Bộ chỉ huy chiến đấu).
+ ACDA: Arms Control & Disarmament Agency (Cơ quan Kiểm soát và Giải trừ Vũ khí).
+ SSDC: U.S. Space and Strategic Defense Command (Bộ chỉ huy Phòng thủ Chiến lược và Không gian Hoa Kỳ).
...

Post Top Ad