ROW là gì? Ý nghĩa của từ row - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

ROW là gì? Ý nghĩa của từ row

ROW là gì ?

ROW là “Right Of Way” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ROW

ROW có nghĩa “Right Of Way”, dịch sang tiếng Việt là “Đúng cách”.

ROW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ROW là “Right Of Way”.

Một số kiểu ROW viết tắt khác:
+ Rest Of the World: Phần còn lại của thế giới.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ROW:
+ WMO: World Meteorological Organization (Tổ chức Khí tượng Thế giới).
+ WTO: World Trade Organization (Tổ chức Thương mại Thế giới).
+ WCW: World Championship Wrestling (Đấu vật vô địch thế giới).
+ HAWK: Homing All the Way Killer.
+ WBC: World Boxing Council (Hội đồng quyền anh thế giới).
+ WWE: World Wrestling Entertainment (Giải trí đấu vật thế giới).
+ RHS: Right Hand Side (Bên tay phải).
+ WKX: World Kickboxing Xtrm.
...

Post Top Ad