STDM là gì? Ý nghĩa của từ stdm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

STDM là gì? Ý nghĩa của từ stdm

STDM là gì ?

STDM là “Statistical Time Division Multiplexing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ STDM

STDM có nghĩa “Statistical Time Division Multiplexing”, dịch sang tiếng Việt là “Ghép kênh phân chia theo thời gian thống kê”.

STDM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng STDM là “Statistical Time Division Multiplexing”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến STDM:
+ WOFTAM: Waste Of F*cking Time And Money (Lãng phí thời gian và tiền bạc chết tiệt).
+ AET: After Extra Time (Sau hiệp phụ).
+ FKT: Fastest Known Time (Thời gian nhanh nhất đã biết).
+ TSA: Time Slot Allocation (Phân bổ khe thời gian).
+ AST: Atlantic Standard Time (Giờ chuẩn Đại Tây Dương).
+ DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Cẩm nang chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần).
+ DAO: Division Ammunition Officer (Sĩ quan Đạn dược Sư đoàn).
+ RTPO-RM: Real Time Production Optimization – Reservoir Management (Tối ưu hóa sản xuất theo thời gian thực - Quản lý hồ chứa).
...

Post Top Ad