CCGH là gì? Ý nghĩa của từ ccgh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

CCGH là gì? Ý nghĩa của từ ccgh

CCGH là gì ?

CCGH là “Canadian Coast Guard Hovercraft” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CCGH

CCGH có nghĩa “Canadian Coast Guard Hovercraft”, dịch sang tiếng Việt là “Thủy phi cơ của Cảnh sát biển Canada”.

CCGH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCGH là “Canadian Coast Guard Hovercraft”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CCGH:
+ ACL: Atlantic Coast Line Railroad (Đường sắt Bờ biển Đại Tây Dương).
+ CIBC: Canadian Imperial Bank of Commerce (Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada).
+ CSIS: Canadian Security Intelligence Service (Cơ quan Tình báo An ninh Canada).
+ CAD: Canadian dollar (Đô la Canada).
+ CANOLA: Canadian oil, low acid (Dầu Canada, axit thấp).
+ CSCC: Canadian Society of Clinical Chemists (Hiệp hội các nhà hóa học lâm sàng Canada).
...

Post Top Ad