MODEM là gì? Ý nghĩa của từ modem - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

MODEM là gì? Ý nghĩa của từ modem

MODEM là gì ?

MODEM là “Modulator-Demodulator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MODEM

MODEM có nghĩa “Modulator-Demodulator”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ điều chế-Giải điều chế”.

MODEM là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng MODEM là “Modulator-Demodulator”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MODEM:
+ MU: Oman.
+ MAC: Macau (Ma Cao).
+ OASIS: Objects and Agents for Information Systems and Simulation (Đối tượng và Tác nhân cho Hệ thống Thông tin và Mô phỏng).
+ OCN: Oncology Certified Nurse (Y tá được chứng nhận về ung thư học).
+ DMD: Digital Multilayer Disk (Đĩa đa lớp kỹ thuật số).
+ DVM: Decessit vita matris.
+ EE: Electrical Engineering (Kỹ thuật điện).
+ EWSD: Elektronisches Wählsystem Digital.
...

Post Top Ad