MAOI là gì? Ý nghĩa của từ maoi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

MAOI là gì? Ý nghĩa của từ maoi

MAOI là gì ?

MAOI là “Monoamine oxidase inhibitor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MAOI

MAOI có nghĩa “Monoamine oxidase inhibitor”, dịch sang tiếng Việt là “Chất ức chế monoamine oxidase”.

MAOI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MAOI là “Monoamine oxidase inhibitor”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MAOI:
+ SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitor (Chất ức chế tái hấp thu serotonin-Norepinephrine).
+ MEP: Missions étrangères de Paris.
+ MP: Military Police (Quân cảnh).
+ ACT UP: AIDS Coalition to Unleash Power (Liên minh AIDS để giải phóng sức mạnh).
+ ARG: Argentina.
+ OM: Oromo language (Ngôn ngữ Oromo).
+ OCIDS: Optical Combat Identification System (Hệ thống nhận dạng chiến đấu quang học).
+ IHH: Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism (Suy tuyến sinh dục vô căn thiểu năng sinh dục).
+ INRI: Iesus Nazarenus Rex Iudæorum.
...

Post Top Ad