CCRP là gì? Ý nghĩa của từ ccrp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

CCRP là gì? Ý nghĩa của từ ccrp

CCRP là gì ?

CCRP là “Command and Control Research Program” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CCRP

CCRP có nghĩa “Command and Control Research Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình nghiên cứu chỉ huy và điều khiển”.

CCRP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCRP là “Command and Control Research Program”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CCRP:
+ DLSC: U.S. Defense Logistics Support Command (Bộ Tư lệnh Hỗ trợ Hậu cần Quốc phòng Hoa Kỳ).
+ CHAMPUS: Civilian Health and Medical Program of the Uniformed Services (Chương trình Y tế và Sức khỏe Dân sự của Dịch vụ Thống nhất).
+ ARWG: Army Research Working Group (Nhóm công tác nghiên cứu quân đội).
+ TAACOM: U.S. Theater Army Area Command (Bộ Tư lệnh Khu vực Quân đội Nhà hát Hoa Kỳ).
+ AFSCN: U.S. Air Force Satellite Control Network (Mạng lưới kiểm soát vệ tinh của Không quân Hoa Kỳ).
+ COCOM: Combatant Command (Bộ chỉ huy chiến đấu).
+ NAVSPACECOM: U.S. Navy Space Command (Bộ Tư lệnh Không gian Hải quân Hoa Kỳ).
+ AHPCRC: Army High Performance Computing Research Center (Trung tâm nghiên cứu máy tính hiệu suất cao của quân đội).
...

Post Top Ad