JTFEX là gì? Ý nghĩa của từ jtfex - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

JTFEX là gì? Ý nghĩa của từ jtfex

JTFEX là gì ?

JTFEX là “Joint Task Force Exercise” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JTFEX

JTFEX có nghĩa “Joint Task Force Exercise”, dịch sang tiếng Việt là “Bài tập Lực lượng Đặc nhiệm Chung”.

JTFEX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JTFEX là “Joint Task Force Exercise”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến JTFEX:
+ MARFORCC: Marine Force Component Commander (Chỉ huy thành phần lực lượng thủy quân lục chiến).
+ JEZ: Joint Engagement Zone (Khu vực tương tác chung).
+ CPX: Command Post eXercise (Lệnh bài eXercise).
+ ZIF: Zero Insertion Force (Lực chèn bằng không).
+ AFROTC: Air Force Reserve Officer Training Corps (Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan Dự bị Không quân).
+ METL: Mission Essential Task List (Nhiệm vụ cần thiết cho danh sách nhiệm vụ).
+ AFSC: U.S. Air Force Staff College (Trường Cao đẳng Tham mưu Không quân Hoa Kỳ).
...

Post Top Ad