CENTO là gì? Ý nghĩa của từ cento - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

CENTO là gì? Ý nghĩa của từ cento

CENTO là gì ?

CENTO là “Central Treaty Organization” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CENTO

CENTO có nghĩa “Central Treaty Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Hiệp ước Trung ương”.

CENTO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CENTO là “Central Treaty Organization”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CENTO:
+ WIPO: World Intellectual Property Organization (Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới).
+ MBTA: Migratory Bird Treaty Act (Đạo luật Hiệp ước Chim di cư).
+ CACM: Central American Common Market (Thị trường chung Trung Mỹ).
+ WMO: World Meteorological Organization (Tổ chức Khí tượng Thế giới).
+ CSS: Central Security Service (Dịch vụ An ninh Trung tâm).
+ CMU: Central Michigan University (Đại học Central Michigan).
+ NATO: North Atlantic Treaty Organization (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương).
+ CIA: Central Intelligence Agency (Cơ quan Tình báo Trung ương).
...

Post Top Ad