PTSD là gì? Ý nghĩa của từ ptsd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

PTSD là gì? Ý nghĩa của từ ptsd

PTSD là gì ?

PTSD là “Post-Traumatic Stress Disorder” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PTSD

PTSD có nghĩa “Post-Traumatic Stress Disorder”, dịch sang tiếng Việt là “Dẫn tới chấn thương tâm lý”.

PTSD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PTSD là “Post-Traumatic Stress Disorder”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PTSD:
+ ADD: Attention-Deficit Disorder (Rối loạn giảm chú ý).
+ CAD: Cpplint Anxiety Disorder (Rối loạn lo âu Cpplint).
+ SAD: Seasonal Affective Disorder (Rối loạn cảm xúc theo mùa).
+ FASD: Fetal Alcohol Spectrum Disorder (Rối loạn phổ rượu ở thai nhi).
+ AADD: Adult Attention Deficit Disorder (Rối loạn thiếu chú ý ở người lớn).
...

Post Top Ad