SCT là gì? Ý nghĩa của từ sct - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

SCT là gì? Ý nghĩa của từ sct

SCT là gì ?

SCT là “Scattered Sky” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SCT

SCT có nghĩa “Scattered Sky”, dịch sang tiếng Việt là “Bầu trời rải rác”.

SCT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SCT là “Scattered Sky”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SCT:
+ DSS: Digitized Sky Survey (Khảo sát Bầu trời Số hóa).
+ SKC: Clear Sky (Bầu trời trong).
+ CSS: Catalina Sky Survey.
+ SSK: Hunter-Killer Submarine (Tàu ngầm Hunter-Killer).
+ CO: Corsican language (Ngôn ngữ Corsican).
+ TGK: Tajik language (Ngôn ngữ Tajik).
...

Post Top Ad