DNK là gì? Ý nghĩa của từ dnk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

DNK là gì? Ý nghĩa của từ dnk

DNK là gì ?

DNK là “Denmark” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DNK

DNK có nghĩa “Denmark”, dịch sang tiếng Việt là “Đan Mạch”.

DNK là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng DNK là “Denmark”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DNK:
+ DVLC: UK Driver and Vehicle Licensing Centre (Trung tâm cấp giấy phép lái xe và phương tiện của Vương quốc Anh).
+ DWI: Direct Water Injection (Phun nước trực tiếp).
+ NETCU: National Extremism Tactical Co-ordination Unit (Đơn vị phối hợp chiến thuật chủ nghĩa cực đoan quốc gia).
+ NHL: National Hockey League (Liên đoàn khúc côn cầu quốc gia).
+ KZT: Kazakh tenge (Đồng tenge Kazakhstan).
+ KISS: Korean Intelligence Support System (Hệ thống hỗ trợ tình báo Hàn Quốc).
...

Post Top Ad