CPR là gì? Ý nghĩa của từ cpr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

CPR là gì? Ý nghĩa của từ cpr

CPR là gì ?

CPR là “Cardiopulmonary resuscitation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CPR

CPR có nghĩa “Cardiopulmonary resuscitation”, dịch sang tiếng Việt là “Hồi sức tim phổi”.

CPR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPR là “Cardiopulmonary resuscitation”.

Một số kiểu CPR viết tắt khác:
+ Canadian Pacific Railway: Đường sắt Thái Bình Dương Canada.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CPR:
+ CRTC: Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (Ủy ban phát thanh-truyền hình và viễn thông Canada).
+ CADPAT: CAnadian Disruptive PATtern (CAnadian gây rối PATtern).
+ CASTOR: Canadian Automatic Small Telescopes for Orbital Research (Kính thiên văn nhỏ tự động của Canada để nghiên cứu quỹ đạo).
+ RCAF: Royal Canadian Air Force (Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada).
+ PDT: Pacific Daylight Time (Giờ ban ngày Thái Bình Dương).
+ CAD: Canadian dollar (Đô la Canada).
+ CMOS: Canadian Meteorological and Oceanographic Society (Hiệp hội Khí tượng và Hải dương học Canada).
...

Post Top Ad