QED là gì? Ý nghĩa của từ qed - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

QED là gì? Ý nghĩa của từ qed

QED là gì ?

QED là “Quantum electrodynamics” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ QED

QED có nghĩa “Quantum electrodynamics”, dịch sang tiếng Việt là “Điện động lực học lượng tử”.

QED là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QED là “Quantum electrodynamics”.

Một số kiểu QED viết tắt khác:
+ Quid es demonstrata or quod erat demonstrandum: Quid es biểu tình hoặc quod erat biểu tình.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QED:
+ QV: Quod vide.
+ IQ: Idem quod.
+ QM: Quantum Mechanics (Cơ lượng tử).
+ VROTS: Victorian Rare Or Threatened Species (Các loài quý hiếm hoặc bị đe dọa thời Victoria).
+ QS: Quantum sufficit (Lượng tử đủ).
+ NOM: Novus Ordo Missae or New Ordinary of the Mass (Novus Ordo Missae hay Thông thường mới của Thánh lễ).
+ GBE: Knight Grand Cross or Dame Grand Cross of the Most Excellent Order of the British Empire (Hiệp sĩ Grand Cross hoặc Dame Grand Cross của Huân chương Xuất sắc nhất của Đế chế Anh).
...

Post Top Ad