IET là gì? Ý nghĩa của từ iet - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

IET là gì? Ý nghĩa của từ iet

IET là gì ?

IET là “Initial Entry Training” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IET

IET có nghĩa “Initial Entry Training”, dịch sang tiếng Việt là “Đào tạo đầu vào ban đầu”.

IET là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IET là “Initial Entry Training”.

Một số kiểu IET viết tắt khác:
+ Institution of Engineering and Technology: Viện Kỹ thuật và Công nghệ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IET:
+ KITECH: Korean Institute of Industrial Technology (Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc).
+ JFTX: Joint Field Training Exercise (Bài tập huấn luyện thực địa chung).
+ HPT: Human Performance Technology (Công nghệ Hiệu suất Con người).
+ XTMH: EXtreme Technology Multiprocessor Hyperlanguage (Công nghệ EXtreme Siêu ngôn ngữ đa xử lý).
+ EE: Electrical Engineering (Kỹ thuật điện).
+ ADTB: Army Doctrine and Training Bulletin (Bản tin Huấn luyện và Học thuyết Quân đội).
+ CERDEC: Communications-Electronics Research, Development and Engineering Center (Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Kỹ thuật Truyền thông-Điện tử).
...

Post Top Ad