WAD là gì? Ý nghĩa của từ wad - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

WAD là gì? Ý nghĩa của từ wad

WAD là gì ?

WAD là “Weapons Alert Designator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WAD

WAD có nghĩa “Weapons Alert Designator”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà thiết kế cảnh báo vũ khí”.

WAD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WAD là “Weapons Alert Designator”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WAD:
+ DSWA: Defense Special Weapons Agency (Cơ quan Vũ khí Đặc biệt Quốc phòng).
+ BWC: Biological and Toxin Weapons Convention (Công ước về vũ khí sinh học và độc tố).
+ CWC: Chemical Weapons Convention (Công ước về vũ khí hóa học).
+ RA: Reinforced Alert (Cảnh báo gia cố).
+ SWORDS: Special Weapons Observation Reconnaissance Detection System (Hệ thống phát hiện do thám quan sát vũ khí đặc biệt).
...

Post Top Ad