MNMF là gì? Ý nghĩa của từ mnmf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

MNMF là gì? Ý nghĩa của từ mnmf

MNMF là gì ?

MNMF là “Multi-National Maritime Force” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MNMF

MNMF có nghĩa “Multi-National Maritime Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng hàng hải đa quốc gia”.

MNMF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MNMF là “Multi-National Maritime Force”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MNMF:
+ WAAF: Women's Auxiliary Air Force (Lực lượng không quân phụ trợ cho nữ).
+ MEF: U.S. Marine Expeditionary Force (Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ).
+ AMOS: Air Force Maui Optical and Supercomputing observatory (Đài quan sát Quang học và Siêu máy tính Maui của Không quân).
+ SFA: Sales force automation (Tự động hóa lực lượng bán hàng).
+ TF: Task Force (Lực lượng đặc nhiệm).
+ NAVFOR: Naval Force (Lực lượng hải quân).
+ OPFOR: Opposing force (Lực lượng đối lập).
+ IATF: International Automotive Task Force (Lực lượng đặc nhiệm ô tô quốc tế).
...

Post Top Ad