LSE là gì? Ý nghĩa của từ lse - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

LSE là gì? Ý nghĩa của từ lse

LSE là gì ?

LSE là “Least Squares Estimate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LSE

LSE có nghĩa “Least Squares Estimate”, dịch sang tiếng Việt là “Ước lượng Bình phương Ít nhất”.

LSE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LSE là “Least Squares Estimate”.

Một số kiểu LSE viết tắt khác:
+ Least Squares Error: Lỗi bình phương ít nhất.
+ London School of Economics: Trường Kinh tế London.
+ London School of Economics: Trường Kinh tế London.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LSE:
+ BES: Budget Estimate Submission (Trình Dự toán Ngân sách).
+ RHS: Redland High School (Trường trung học Redland).
+ PCSSD: Pulaski County Special School District (Học khu đặc biệt quận Pulaski).
+ LSAT: Law School Admission Test (Kỳ thi tuyển sinh trường luật).
+ USAAS: United States Army Armor School (Trường Thiết giáp Lục quân Hoa Kỳ).
+ OSPA: Oregon School Psychologists Association (Hiệp hội các nhà tâm lý học trường Oregon).
+ WWS: Wheaton Warrenville South High School (Trường trung học Wheaton Warrenville South High School).
...

Post Top Ad