FAASV là gì? Ý nghĩa của từ faasv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

FAASV là gì? Ý nghĩa của từ faasv

FAASV là gì ?

FAASV là “Field Artillery Ammunition Supply Vehicle” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FAASV

FAASV có nghĩa “Field Artillery Ammunition Supply Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe tiếp tế đạn pháo dã chiến”.

FAASV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FAASV là “Field Artillery Ammunition Supply Vehicle”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FAASV:
+ DAO: Division Ammunition Officer (Sĩ quan Đạn dược Sư đoàn).
+ SSV: Soft-Skinned Vehicle (Xe da mềm).
+ MPEV: Multi-Purpose Engineering Vehicle (Xe kỹ thuật đa năng).
+ AFO: Association of Field Ornithologists (Hiệp hội các nhà điểu học dã chiến).
+ RF: Receptive Field (Lĩnh vực tiếp nhận).
+ JFO: Journal of Field Ornithology (Tạp chí Thần thoại học).
+ AAV: Amphibious Assault Vehicle (Xe tấn công đổ bộ).
+ HESV: Heavy Engineering Support Vehicle (Xe hỗ trợ kỹ thuật hạng nặng).
...

Post Top Ad