CGDC là gì? Ý nghĩa của từ cgdc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

CGDC là gì? Ý nghĩa của từ cgdc

CGDC là gì ?

CGDC là “Computer Game Developers Conference” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CGDC

CGDC có nghĩa “Computer Game Developers Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị các nhà phát triển trò chơi máy tính”.

CGDC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CGDC là “Computer Game Developers Conference”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CGDC:
+ MAC: Mid-American Conference (Hội nghị Trung Mỹ).
+ OTAC: Orthodontic Technicians Association Conference (Hội nghị Hiệp hội Kỹ thuật viên Chỉnh nha).
+ GGWP: Good Game Well Play (Trò chơi tốt Chơi tốt).
+ PICNIC: Problem In Chair Not In Computer (Sự cố trên ghế không phải trong máy tính).
+ CAI: Computer Assisted Instruction (Hướng dẫn sử dụng máy tính).
+ C2PC: Command and Control Personal Computer (Ra lệnh và Điều khiển Máy tính Cá nhân).
+ MVC: Missouri Valley Conference (Hội nghị Thung lũng Missouri).
...

Post Top Ad