HP-IB là gì? Ý nghĩa của từ hp-ib - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

HP-IB là gì? Ý nghĩa của từ hp-ib

HP-IB là gì ?

HP-IB là “Hewlett-Packard Instrument/Interface Bus” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HP-IB

HP-IB có nghĩa “Hewlett-Packard Instrument/Interface Bus”, dịch sang tiếng Việt là “Xe buýt giao diện / dụng cụ Hewlett-Packard”.

HP-IB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HP-IB là “Hewlett-Packard Instrument/Interface Bus”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HP-IB:
+ SELKENT: South East London & Kent Bus Company (Công ty xe buýt Đông Nam London & Kent).
+ HPGL: Hewlett-Packard Graphics Language (Ngôn ngữ đồ họa Hewlett-Packard).
+ HZ: Herero language (Ngôn ngữ Herero).
+ HIMYM: How I Met Your Mother (Làm thế nào tôi gặp mẹ của bạn).
+ PEEK: PolyEtherEtherKetone.
+ PLIF: Planar Laser-Induced Fluorescence (Sự huỳnh quang cảm ứng bằng tia laser phẳng).
+ IN: India (Ấn Độ).
+ ITT: International Telephone and Telegraph (Điện thoại và Điện báo Quốc tế).
+ BFI: British Film Institute (Viện phim Anh).
+ BOC: British Orthodontic Society (Hiệp hội chỉnh nha Anh).
...

Post Top Ad