CGS là gì? Ý nghĩa của từ cgs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

CGS là gì? Ý nghĩa của từ cgs

CGS là gì ?

CGS là “Chief of the General Staff” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CGS

CGS có nghĩa “Chief of the General Staff”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng tham mưu trưởng”.

CGS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CGS là “Chief of the General Staff”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CGS:
+ GPT: General Purpose Technology (Công nghệ mục đích chung).
+ GPO: General Post Office (Tổng Bưu điện).
+ JCDS: Joint Chiefs of the Defence Staff (Tham mưu trưởng liên quân quốc phòng).
+ DGD&D: UK Directorate General of Development and Doctrine (Tổng cục Phát triển và Học thuyết Vương quốc Anh).
+ ISOGP: Indian Society of Orthodontics for General Practitioners (Hiệp hội chỉnh nha Ấn Độ cho các bác sĩ đa khoa).
+ GNC: General Nutrition Centers (Trung tâm dinh dưỡng tổng hợp).
+ DJS: Director, Joint Staff (Giám đốc, Bộ tham mưu).
...

Post Top Ad