WTH là gì? Ý nghĩa của từ wth - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

WTH là gì? Ý nghĩa của từ wth

WTH là gì ?

WTH là “What the Hell” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WTH

WTH có nghĩa “What the Hell”, dịch sang tiếng Việt là “Cái quái gì thế”.

WTH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WTH là “What the Hell”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WTH:
+ WRBWWRM: We Read Best What We Read Most (Chúng tôi đọc tốt nhất Những gì chúng tôi đọc nhiều nhất).
+ WUU2: What you up to (Bạn định làm gì).
+ PWP: Plot, What Plot? (Âm mưu, âm mưu gì?).
+ HY: Hell Yeah (Địa ngục Yeah).
+ WYSIWYP: What You See Is What You Print (Những gì bạn thấy là những gì bạn in ra).
+ WAPIMA: What a pain in my ass (Thật là đau trong mông của tôi).
...

Post Top Ad